Anmälan

SAMI:s årsstämma 2018

Artister och Musiker

Den som medverkat på en inspelning kan ansluta sig till SAMI och får ersättning när musiken spelas offentligt. Vid årets slut hade SAMI 35 611 anslutna artister och musiker, en ökning med 8% jämfört med föregående år.

Vid inspelningen fyller producenten eller någon av de medverkande i en lista över vilka som medverkat, en så kallad inspelningslista. Inspelningslistan skickas in till SAMI och är det underlag som gör att rätt ersättning kommer till rätt person. Under 2015 skickades 1 947 inspelningslistor in till SAMI, av dessa registrerades 97% online.

Insamling

Artisters och musikers ersättning kommer från flera olika intäktsområden. SAMI samlar in ersättning för offentligt framförande och samarbetar med Ifpi, som samlar in ersättning för framförande i radio, tv och via internet, och Copyswede som samlar in kabelersättning för vidaresändning. Utöver detta tillkommer kompensationsersättning från bibliotek och från Copyswede, samt internationell ersättning från SAMI:s systerorganisationer runt om i världen.

Ersättningen för offentligt framförande samlar SAMI in från närmare 42 000 musikanvändare i Sverige som betalar för att de använder musik i sin verksamhet, till exempel gym, butiker, restauranger och hotell. Insamlingen från offentligt framförande uppgick till 70,7 Mkr under 2015. SAMI tecknade också 3 159 nya avtal som tillsammans motsvarar en beräknad årsomsättning på 10,7 Mkr.

Internationellt

SAMI samlar in ersättning runt om i världen för att säkerställa att SAMI-anslutna artister och musiker får ersättning oberoende av var deras musik används. Den internationella ersättningen samlas in med hjälp av SAMI:s systersällskap och SAMI har idag 54 internationella avtal. Insamlade internationella ersättningar uppgick 2015 till 49,6 Mkr, och står för 26% av årets insamlade SAMI-ersättningar.

Utbetalning

2015 blev ännu ett rekordår och SAMI betalade sammanlagt ut 128,9 Mkr under 2015,
en ökning med närmare 9% jämfört med 2014.

 

Ersättning betalades ut till 13 564 SAMI-anslutna artister och musiker, varav 2 345 fick ersättning för första gången. Sammanlagt fick 52 500 svenska och utländska artister och musiker SAMI-ersättning under året. Av alla SAMI-anslutna som fick ersättning under året var 27% kvinnor och 73% män. Bland de som får mest ersättning från SAMI (topp 30) ser dock fördelningen annorlunda ut, med 43% kvinnor som står för 55% av intäkterna.

Ladda ner

Klicka på bilden för att ladda ner årsredovisningen som pdf,
eller fyll i formuläret för att beställa hem ett tryckt exemplar.

Omslag

 

Beställ hem ett tryckt exemplar av årsredovisningen
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dokument

SAMI Årsredovisning 2017

2 – Dagordning föreningsstämma

3 – Stadgeändring

4 – Proposition rollkoder sida 1-4

4 – Proposition rollkoder sida 5

5 – Investeringspolicy

6 – Proposition avsättning medel

7 – Proposition använding medel

8 – Valberedningens förslag

9 – Arbetsordning valberedning

10 – Arbetsordning förtroendevalda revisorer